Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie

Zaadoptuj psa lub kota z naszego Schroniska, a zyskasz wiernego przyjaciela!

 

Możesz nam pomóc przekazując 1% swojego podatku...

Dzięki przeprowadzonej akcji 1% w roku ubiegłym udało nam się zakupić budy dla psiaków, karmę, miski, przeprowadziliśmy remonty kilku boksów oraz zakupiliśmy środki farmakologicze, takie jak leki i szczepionki. Liczymy na to, że w roku obecnym także uda nam się namówić Państwa na przekazanie swojego "1%" na rzecz naszego schroniska. Ponieważ w żadnym innym schronisku zwierzęta nie mają tyle ciepła co u nas. Nasi podopieczni są z nami i chcemy im zastąpić dom na tyle, na ile jest to możliwe. A to bez wsparcia finansowego jest bardzo trudne. Liczymy na Państwa wsparcie, ponieważ Schronisko nie otrzymuje dotacji na swoją działalność.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz zwierząt?

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38) Po wyliczeniu, ile podatku będziesz mieć do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy: numer pod jakim widniejemy w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli:

0000154454

Wpisz także kwotę, którą chcesz przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

w rubryce "Informacje uzupełniające" w pozycji "cel szczegółowy 1%", prosimy wpisać:

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę.

WZÓR WYPEŁNIENIA DRUKU PIT - dot. 1% podatku

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie

ul. Prosta 3, 05-430 Celestynów

numer rachunku: 43 1020 1156 0000 7102 0061 5146

tel./faks 22 789-70-61, e-poczta: celestynow@toz.pl

Pomóż nam pomagać, przekaż 1% podatku dla zwierząt. Nr KRS 0000154454 (z dopiskiem: Celestynów)